MR. D. BOUWMEESTER (DAPHNE)

Advocaat

Daphne Bouwmeester heeft in 2016 een bachelor in internationaal recht en economie behaald aan de Amsterdam University College. Deze opleiding heeft zij cum laude afgerond. Vervolgens heeft zij Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, binnen de opleiding nam zij deel aan het honoursprogramma. In 2019 behaalde zij haar master Strafrecht met een specialisatie in Militair Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij een Nederlandse Bank, Vluchtelingenwerk Nederland en een advocatenkantoor in Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Amsterdam. Na haar afstuderen is zij in dienst getreden bij Van Oosten Schulz De Korte Advocaten.

Expertise

Daphne richt zich voornamelijk op commune strafzaken. Daarnaast staat zij particulieren bij die zich geconfronteerd zien met de vele maatregelen omtrent hun rijbewijs (zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk (CBR)) en de problematiek rond de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Contactgegevens

020 – 60 60 680
bouwmeester@vosdk.nl