MR. G.J. VAN OOSTEN (GEERTJAN)

Advocaat

Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam is Geertjan van Oosten (1970) sinds 1998 werkzaam als advocaat. De eerste 4,5 jaren werkte hij o.a. op de sectie civiel procesrecht en (economisch) strafrecht van een internationaal zuidaskantoor. In 2002 begon hij met anderen een eigen advocatenkantoor. In oktober 2007 begon hij Van Oosten advocaten, welk kantoor in juni 2018 uitmondde in Van Oosten Schulz De Korte Advocaten, waar op dit moment acht advocaten werken.

Geertjan voert een brede procespraktijk en is gespecialiseerd in het ondernemingstrafrecht/sanctierecht, waaronder het bestuurs(straf)recht en het tuchtrecht. Hij staat bedrijven bij, waaronder multinationals en hun bestuurders. Niet alleen in directe zin bij de strafrechtelijke en overige procedures, maar ook ter beperking van (reputatie)schade. Hij onderhoudt daartoe contacten met regelgevende autoriteiten en de media. Daarnaast is hij altijd civielrechtelijke procedures (waaronder voorlopige voorzieningen) en commune strafzaken blijven behandelen. Ook heeft hij een bijzondere interesse in bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met het behouden van het rijbewijs, verkeersmisdrijven en overtredingen.

Hij volgde de specialisatiecursus strafrecht aan het Pompe instituut van de Universiteit Utrecht en de leergang Bijzonder Strafrecht aan de Vrije Universiteit. Hij is sinds 2008 als secretaris (en waarnemend voorzitter) lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Verder was hij tien jaar lang portefeuillehouder strafrecht en voorzitter van de redactie van het Advocatenblad van de Nederlandse Orde van Advocaten en zat hij namens de Orde in diverse ministeriële werkgroepen en overleggen. Hij publiceert regelmatig in de vakbladen en treedt regelmatig als deskundige op in de media. Enkele voorbeelden kunt u vinden op deze site onder het kopje “publicaties”. Mr. Van Oosten doceerde straf(proces)recht aan advocaten in opleiding en is directeur van het opleidinginstituut van de Nederlands Vereniging van Strafrechtadvocaten en organiseert in die hoedanigheid per jaar vele cursussen. Ook is hij lid van de European Criminal Bar Association (ECBA) en de European Fraud and Compliance Lawyers Association (EFCL).

Expertise

  • General and financial criminal law
  • Disciplinary law
  • Juvenile law
  • Certificate of good conduct
  • Criminal traffic law
  • Risk and reputation Management

Contactgegevens
06 – 53 56 24 78 / 020 – 60 60 680
vanoosten@vosdk.nl
LinkedIn