Eigen publicaties

PW: 'SSRI-substitutie riskant'

01-11-2014 - Chronisch SSRI-gebruik ontbreekt ten onrechte als medische indicatie tegen substitutie. Het preferentiebeleid maakt verzekeraars in potentie... Read more


Verwarring over weigering VOG aan verdachten

16-01-2014 - Een artikel van Elina Kurtovic over Verklaring Omtrent het Gedrag In vrijwel alle media is vanochtend het bericht te lezen dat Teeven een... Read more


Strafblad: Het alcoholslot; een maatregel of straf?

01-07-2013 - Een artikel van Annemiek van Spanje en Elina Kurtovic over het alcoholslotprogramma. Het alcoholslotprogramma heeft ondertussen het nodig... Read more


NJ: 'Geen mazen in de alcoholfuik van het CBR?'

17-05-2013 - Een artikel van Annemiek van Spanje en Elina Kurtovic over het alcoholslotprogramma. Met het oog op de verkeersveiligheid draagt het CBR ... Read more


Strafblad: Zitten of betalen?

27-09-2012 - Een artikel van Annemiek van Spanje en Geertjan van Oosten over het effect van de ‘vervangende’ hechtenis bij oplegging van een schadevergoe... Read more


Weg met de strafrechtelijke immuniteit van overheden

12-09-2012 - Johan Keizer en Geertjan van Oosten nemen in dit artikel de strafrechtelijke immuniteit van overheden onder de loep. Centraal hierbij stond ... Read more


Start van een historisch experiment blijkt moeizaam: Raadsman bij politieverhoor

11-09-2012 - Jan Boksem en Geertjan van Oosten schetsen in dit artikel het moeizame proces van de totstandkoming van de regeling om advocaten toe te late... Read more


Valsheidsdelicten

11-09-2012 - Leo van Osch en Geertjan van Oosten verdiepten zich in de slimme medeburger en stuitten op de nog slimmere rechter. Een excursie naar de wer... Read more


Voeren van betrouwbaarheidsverweer wordt dankbaar werk

11-09-2012 - Geertjan van Oosten en Ralph Takens bespreken de per 1 januari 2005 ingevoerde wet, ingevolge waarvan de rechter verplicht is te motiveren w... Read more


Meer eenduidigheid bij verlenging voorlopige hechtenis tijdens hoger beroep

11-09-2012 - Verdachten die door de rechtbank zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf kunnen er niet altijd op rekenen dat hun hechtenis eindigt als de ... Read more


Een gok of een fooi? De problematiek van toevoeging en 591a deels opgehelderd

11-09-2012 - Geertjan van Oosten bespreekt in dit artikel een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad waaruit consequenties volgen voor de vergoedingen op... Read more


Over falende rechters en rechtsstaatreddende kamerleden

11-09-2012 - Bas Jansen bespreekt in dit artikel de vraag of de invoering van minimumstraffen ons straftoemetingsstelsel kan verrijken. Aan de hand van h... Read more