advocaten

Mr. G.J. van Oosten (Geertjan) Mr. H.F.K. Schulz (Harro) Mr. J.Ph. de Korte (Jurjen) Mr. S.J. Jansen (Bas) Mr. T.H.L. Kneepkens (Tom) Mr. B.E.J. Torny (Dinya) Mr. S.G.C. Bocxe (Sanne) Mr. L.D. Bruining (Leonore) Mr. G.J. Wilts (Geert)

Mr. drs. M.D. Rijnsburger (Mark)

Mr. drs. M.D. Rijnsburger (Mark)

Advocaat

Mark Rijnsburger heeft Rechtsgeleerdheid en Criminologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit, waar hij de master Rechtsgeleerdheid cum laude afrondde. Tijdens zijn studie deed Mark al geruime tijd ervaring op bij ons kantoor waarna hij 2012 beƫdigd werd als advocaat.

Mark behandelt commune (jeugd)strafzaken en richt zich daarbij eveneens op cassatieprocedures. Verder focust zijn praktijk zich op het bijstaan van particulieren, professionals en bedrijven die in aanraking komen met handhaving vanuit de overheid. Deze handhaving kan zijn vorm krijgen in strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke handhaving of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Ten slotte behartigt Mark de belangen van bedrijven en particulieren die problemen ervaren in het kader van de wet Bibob, particulieren die zich geconfronteerd zien met de vele maatregelen omtrent hun rijbewijs (zowel strafrechtelijk als bestuursrechter (CBR) en de problematiek rond de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Publicaties

Lidmaatschap

Mark is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Expertise

  • Strafrecht (waaronder cassatie)
  • Jeugd(straf)recht
  • Economisch strafrecht
  • Milieustrafrecht
  • Verkeersstrafrecht
  • Bestuursrecht (Bibob, VOG, CBR)
  • Tuchtrecht

Contactgegevens

/ 020 - 60 60 680
rijnsburger@vosdk.nl


< terug naar overzicht