advocaten

Mr. G.J. van Oosten (Geertjan) Mr. H.F.K. Schulz (Harro) Mr. J.Ph. de Korte (Jurjen) Mr. S.J. Jansen (Bas) Mr. T.H.L. Kneepkens (Tom) Mr. B.E.J. Torny (Dinya) Mr. drs. M.D. Rijnsburger (Mark) Mr. S.G.C. Bocxe (Sanne) Mr. G.J. Wilts (Geert)

Mr. L.D. Bruining (Leonore)

Mr. L.D. Bruining (Leonore)

ADVOCAAT

Leonore Bruining is sinds 2017 werkzaam bij Van Oosten Schulz De Korte Advocaten. Leonore begon haar loopbaan in 1998 bij Stibbe (Intellectuele eigendom en Corporate M&A) en werkte vervolgens vanaf 2004 bij Clifford Chance in de Litigation and Dispute Resolution group in Amsterdam. Zij werkte in 2006 ook enige tijd voor Clifford Chance in London.

Leonore studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij cum laude afstudeerde in 1997. Tevens heeft zij in 2005 de postdoctorale opleiding Grotius Academy Corporate Litigation cum laude afgerond.

Leonore heeft jarenlange ervaring in het voeren van een civiele procespraktijk in een internationale setting. Haar focus ligt op commerciële en ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting. Hieronder vallen aandeelhoudersgeschillen, geschillen voor en na overnames, geschillen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, uitkoopprocedures, geschillen tussen joint venture partijen, geschillen over financieringen, zorgvuldigheidsverplichtingen van banken, alsmede geschillen over commerciële contracten in diverse sectoren.

Zij procedeert voor rechtbanken en hoven (waaronder de Ondernemingskamer). Tevens heeft zij ruime ervaring met internationale arbitrages en mediation in grote commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen.

Zij heeft regelmatig opgetreden voor private equity ondernemingen, banken en andere partijen in de financiële sector, voor partijen in de olie- en gassector, de scheepsbouw, technische materialen, watermanagement, logistiek, consumentenelektronica en in de retail sector.

VERTEGENWOORDIGING

 • KTC, een bedrijf dat technical fabrics maakt, in een procedure naar aanleiding van het faillissement van KTGT. De aandeelhouders van KTGT hielden KTC aansprakelijk voor het faillissement van (het destijds beursgenoteerde) KTGT, gebaseerd op wanprestatie onder samenwerkings- en alliantie overeenkomsten.
 • NIBC in een geschil met de meerderheidsaandeelhouder van Olympia Flexgroup, naar aanleiding van het faillissement van het in Duitsland beursgenoteerde bedrijf Olympia Flexgroup.
 • Flinter group, een scheepsbouwbedrijf in een geschil tegen een Luxemburgs investeringsvehikel over de verplichting tot investering van een in Thailand te bouwen schip.
 • Rabobank in een procedure tegen de verzekeraar van Provimi met betrekking tot de zorgvuldigheidsverplichtingen van de bank in het kader van fraude door een werknemer van Provimi, waarbij meer dan EUR 27 miljoen schade was veroorzaakt.
 • De minderheidsaandeelhouders van Technomarket Domo (een van de grootste consumentenelektronica bedrijven in Oost-Europa) in een kort geding in een geschil over het recht om bestuurders te benoemen, alsmede een geschil rondom een herstructureringsplan.
 • MND, het grootste Tsjechische olie- en gasbedrijf in een geschil met haar Russische joint venture partners voor de Ondernemingskamer in Amsterdam met betrekking tot een gestelde verplichting nadere investeringen te doen in een exploratie project in Rusland.
 • Het Singaporese bedrijf Sembcorp, de bieder in een overname geschil met betrekking tot Cascal N.V voor de Ondernemingskamer.
 • TNT in meerdere procedures met betrekking tot een geschil met een waarde van EUR 103 miljoen met de fund manager van een venture capital fonds in een internationaal, grensoverschrijdend geschil over de strategie voor nadere financiering van het fonds.
 • Barclays in een procedure voor de Ondernemingskamer met betrekking tot de overname van ABN-AMRO.
 • Een beursgenoteerd geotechnisch bedrijf in een geschil na een overname met de verkoper van een internationale groep van bedrijven, met name over de afschrijving van geactiveerde R&D kosten, geschikt in een mediation.
 • Citibank in een vrijwaringsprocedure in het kader van een geschil van ongeveer EUR 200 miljoen tussen de curatoren van Ceteco en bestuurders van Ceteco met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Gilde in een geschil met het management van een van haar portfilio bedrijven over de opbrengsten van een verkoop.
 • Gilde tegen de curatoren van Landsbanki om een veroordeling te verkrijgen dat de curatoren aan Gilde zouden overdragen, tegen marktwaarde, leningsovereenkomsten tussen Landsbanki en enkele portfolio bedrijven van Gilde.
 • CVC Capital Partners in een procedure aangespannen door minderheidsaandeelhouders van Schuitema (waaronder de VEB), die stelden dat de biedprijs niet redelijk was.
 • Een consortium dat VNU N.V. had overgenomen door middel van een openbaar bod met betrekking tot de prijs voor de aandelen van de verplicht uit te kopen minderheidsaandeelhouders.
 • Een private equity fonds uit het Verenigd Koninkrijk in een geschil over het afbreken van onderhandelingen.
 • Swissport in een kort geding over het vrijgeven van een bedrag in escrow.
 • Een consortium van banken met betrekking tot een herstructureringsplan van een beursgenoteerd bedrijf.

PUBLICATIES EN LEZINGEN

 • Kroniek uitkoop en geschillenregeling 2008 – 2010 in “Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation, serie vanwege het Van der Heijden Instituut" (2011)
 • Coauteur van “Ruimere octrooiering van computerprogramma’s: technicality of revolutie?”, ITer serie, (2000) en enkele andere publicaties op het gebied van intellectuele eigendom
 • Meerdere malen opgetreden als gastdocent bij de Universiteit van Amsterdam over uitkoopprocedures
 • Workshops aan cliënten over collectieve acties
 • Presentaties aan cliënten over bestuurdersaansprakelijkheid

Expertise

 • Arbitrage
 • Civiele procedures
 • Mediation
 • Privaatrecht

Contactgegevens

/ 020 - 60 60 680
bruining@vosdk.nl


< terug naar overzicht