Arbitrage

Partijen kiezen in toenemende mate voor arbitrage om complexe (internationale) commerciële geschillen te beslechten. Daardoor kan het geschil worden beoordeeld door arbiters die de relevante sector kennen en kan de uitkomst wereldwijd worden afgedwongen onder het Verdrag van New York. Hierbij gaat het meestal om geschillen die voortkomen uit financieringen, overnames, handelscontracten of bouwprojecten. Anders dan bij een procedure bij de gewone rechter vindt een arbitrageprocedure achter gesloten deuren plaats en is er in principe geen hoger beroep mogelijk. Ook voor het beslechten van puur nationale geschillen wordt arbitrage steeds aantrekkelijker.

Arbitrage vergt specifieke kennis en ervaring. De procedure wordt primair bepaald door het arbitragerecht van de plaats van arbitrage en het eventueel van toepassing verklaarde arbitragereglement, maar wordt veelal in het Engels gevoerd en kent Angelsaksische invloeden (bijvoorbeeld voor het horen van getuigen en het opvragen van documenten). Er bestaat een grote variëteit aan instituten waar de arbitrage kan worden geadministreerd (zoals het NAI, ICC, LCIA, ICDR, DIAC, SCC) en die ieder hun eigen reglement kennen. Voor een succesvolle arbitrage is van tenminste even groot belang specifieke kennis van de sector en het (materiële) recht dat van toepassing is verklaard op de overeenkomst.

Ervaring

Wij hebben onder meer opgetreden voor:

  • een Scandinavisch maritiem transportbedrijf in een bouwarbitrage in verband met de verzakking van een terrein voor de opslag en reiniging van chemische containers in Moerdijk
  • de meerderheidsaandeelhouder van een van ’s werelds grootste handelshuizen in verband met een ICC arbitrage en bindend adviesprocedure over de waarde van aandelen na uitoefening van een put optie
  • een Amerikaanse industriële toeleverancier in een NAI arbitrage, diverse vernietigingsprocedures bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam en internationaal verhaal van het arbitraal vonnis tegen een Sloveense producent
  • Nicolai Maximov in verschillende procedures bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam met betrekking tot de tenuitvoerlegging onder het Verdrag van New York van een in Rusland vernietigd ICAC arbitraal vonnis ter waarde van RUB 9 miljard tegen de internationale staalproducent NLMK - Aanbevolen door Financial Times Most Innovative Law Firms in Private Wealth 2013
  • een Nederlandse en een Libanese vennootschap in een ICC arbitrage in Amsterdam in een geschil met een Nederlands beursgenoteerd fonds over het eigendom van een IE-portfolio in het Midden-Oosten en Noord Afrika

Arbitrage advocaten

Mr. J.Ph. de Korte (Jurjen)Mr. G.J. Wilts (Geert)Mr. L.D. Bruining (Leonore)