Aviation Law

Ons kantoor staat een aantal grotere en kleinere operators en luchtvaartmaatschappijen bij inzake het rechtsverkeer dat kleeft aan de aanwezigheid op de Nederlandse luchthavens. U kunt hierbij denken aan typische civielrechtelijke zaken als het arbeidsrecht van grond- en cabinepersoneel en claims van passagiers en opdrachtgevers, maar ook aan de juridische aspecten die kleven aan het overheidsoptreden door Nederlandse officials (KMAR, Douane, Luchtvaartinspectie, Openbaar Ministerie) inzake visaverplichtingen en controle op reisdocumenten. Wij staan u uiteraard zowel binnen als buiten rechte bij. Nu vaak specifieke Nederlandse rechtsregels betrekking hebben op deze zaken en problemen zich regelmatig voordoen buiten de gewone kantoortijden is snelle en adequate bijstand van gespecialiseerde advocaten van groot belang. U kunt daarom altijd contact opnemen met onze Aviation desk op +31 (0)20-6060680 of buiten kantooruren op ons noodnummer +31(0)6 1374 8888 een e-mail sturen naar info@vosdk.nl.


Aviation Law advocaten