Civiele Procedures

Onze civiele praktijk richt zich op het beslechten van complexe nationale en internationale handelsgeschillen voor de burgerlijke rechter. Hieronder vallen geschillen over diverse contracten in sectoren zoals bouw, olie- en gaswinning, energie, distributie, transport, telecom, farmacie, financiering en verzekering. Veel procedures zien op het vorderen van schadevergoeding wegens wanprestatie onder een overeenkomst of vanwege onrechtmatig handelen, dan wel procedures met betrekking tot de totstandkoming, nakoming, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten. De hoofdprocedure wordt vaak voorafgegaan door een kort geding of conservatoir beslag.

ERVARING

Wij hebben onder meer opgetreden voor:

  • InterLeaseInvest in een kort geding bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam voor de uitwinning van een pandrecht op meer dan 2.500 goederenwagons in Oekraïne ter verhaal van een EBRD-lening van meer dan USD 50 miljoen
  • een Amerikaanse curator voor verhaal van meer dan USD 51 miljoen in verband met een vermeende internationale fraude met online valutahandel
  • de Russische Alfa-Bank in kort gedingen bij de Rechtbank Amsterdam tegen een notaris en Luxemburgse pandgevers in verband met verhaal van een schuld onder een kredietfaciliteit van meer dan USD 53 miljoen voor de bouw van een winkelcentrum in Moskou
  • het scheepsbouwbedrijf Flinter Group in een geschil met een Luxemburgs investeringsvehikel over de verplichting tot investering in een in Thailand te bouwen schip
  • een internationale organisatie van vliegtuigmaatschappijen in een procedure bij de Rechtbank Amsterdam tegen meer dan 180 Europese reisagenten, een Hongaarse curator en een Russische staatsbank over de verdeling van circa EUR 14 miljoen na het faillissement van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Malèv
  • Solvers Group in diverse procedures bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam tegen de Russische bank PSB in verband met het verkrijgen van de controle over Svyaznoy N.V. (eigenaar van meer dan 3.000 telecomwinkels in Rusland met meer dan 20.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van circa RUB 111 miljard)
  • de ‘technical fabrics’ producent KTC in een procedure naar aanleiding van het faillissement van het beursgenoteerde KTGT en op basis van wanprestatie onder samenwerkingsovereenkomsten

Civiele Procedures advocaten

Mr. J.Ph. de Korte (Jurjen)Mr. H.F.K. Schulz (Harro)Mr. G.J. Wilts (Geert)