Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft getroffen om de gevolgen daarvan te beperken, hebben grote invloed op vrijwel alle economische activiteiten. Daarmee ontstaan in hoog tempo vele nieuwe problemen, waaronder uiteenlopende juridische vraagstukken zoals:

   • Is er sprake van een ‘onvoorziene omstandigheid’ die recht geeft om onder een contract uit te komen? Zo ja, hoe werkt dat en wie moet daar de financiële gevolgen van dragen?
   • Is een digitale handtekening voldoende?
   • Kan de bedrijfsschade onder een verzekering worden geclaimd?
   • Kan de deurwaarder een bedrijf rechtsgeldig dagvaarden wanneer alle werknemers van dat bedrijf noodgedwongen thuiswerken?
   • Hebben procespartijen recht op een mondelinge behandeling? Kan een geldige zitting plaatsvinden indien een of meer betrokkenen per beeldtelefoon meedoet?
   • Bestaat er reden voor uitstel in procedures?
   • Wat te doen als een bedrijf failliet gaat?
   • Wie draagt de gevolgen van de annulering van een vlucht?

De juridische situatie is niet eenvoudig en wij hebben inmiddels meerdere adviezen gegeven naar aanleiding van de corona-uitbraak en ook al de eerste procedures gestart in verband met de gevolgen daarvan.

Uiteraard staat Van Oosten Schulz De Korte advocaten via hun coronadesk ook u in deze moeilijke en uitzonderlijke tijden graag bij met raad en daad. Waar mogelijk zoeken wij (al dan niet op de achtergrond) uiteraard eerst een praktische en redelijke oplossing die erop gericht is om de relatie met uw zakenpartner in stand te houden en hopelijk zelfs te verbeteren. Waar nodig kunnen wij echter uiteraard ook voor u – snel en daadkrachtig – in rechte optreden en/of proberen zekerheden te verkrijgen of te vergroten.

Voor meer achtergrondinformatie treft u hier een bijdrage aan van mr. Harro Schulz over De Corona Crisis en Commerciële contracten.

Zie hier een overzicht van de tijdelijke noodmaatregelen die de overheid voor ondernemers heeft opengesteld. Ook voor vragen hieromtrent kunt u bij ons terecht.

U kunt daartoe contact opnemen met Harro Schulz, Jurjen de Korte of Geert Wilts via 020-6060680, of schulz@vosdk.nl (06-29531743), dekorte@vosdk.nl( 06-43922181 of wilts@vosdk.nl (06-13803049).


Coronacrisis advocaten

Mr. G.J. van Oosten (Geertjan)Mr. H.F.K. Schulz (Harro)Mr. J.Ph. de Korte (Jurjen)Mr. B.E.J. Torny (Dinya)