Corporate Litigation

Onder corporate litigation verstaan wij procedures die betrekking hebben op ondernemingsrechtelijke geschillen. Hieronder vallen aandeelhoudersgeschillen (die kunnen leiden tot enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam), geschillen voor of na overnames, over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, aansprakelijkheid in concernverband, uitkoopprocedures, collectieve acties en procedures over prospectusaansprakelijkheid, en geschillen over financieringen en over zorgvuldigheidsverplichtingen van banken.

Ervaring

Wij hebben onder meer opgetreden voor:

 • NIBC in een geschil met de meerderheidsaandeelhouder van Olympia Flexgroup naar aanleiding van het faillissement van het in Duitsland beursgenoteerde bedrijf Olympia Flexgroup
 • Rabobank in een procedure tegen de verzekeraar van Provimi met betrekking tot de zorgvuldigheidsverplichtingen van de bank in het kader van fraude door een werknemer van Provimi waarbij schade van meer dan EUR 27 miljoen is veroorzaakt
 • Summa Group in een kort geding bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam in verband met de voorgenomen verkoop door de Russische beursgenoteerde logistieke dienstverlener Transcontainer van een belang in een Kazachse transportonderneming ter waarde van meer dan USD 60 miljoen
 • het grootste Tsjechische olie- en gasbedrijf MND in een geschil met haar Russische joint venture partners voor de Ondernemingskamer in Amsterdam met betrekking tot een gestelde verplichting om nadere investeringen te doen in een exploratieproject in Rusland
 • het Singaporese bedrijf Sembcorp voor de Ondernemingskamer in Amsterdam over een overnamegeschil met betrekking tot Cascal N.V.
 • TNT in een procedure voor de Ondernemingskamer met betrekking tot een internationaal geschil ter waarde van EUR 103 miljoen met de manager van een venture capital fonds over de strategie voor nadere financiering
 • een beursgenoteerd geotechnisch bedrijf in een mediation na een overname met de verkoper van een internationale groep van bedrijven over de afschrijving van geactiveerde R&D kosten
 • Citibank in een vrijwaringsprocedure in het kader van een geschil van ongeveer EUR 200 miljoen tussen de curatoren van Ceteco en bestuurders van Ceteco met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid
 • Gilde in een geschil met het management van een van haar portfolio-bedrijven over de opbrengsten van een verkoop
 • CVC Capital Partners in een procedure aangespannen door minderheidsaandeelhouders van Schuitema (waaronder de VEB) over de redelijkheid van een biedprijs
 • een consortium dat VNU N.V. heeft overgenomen door middel van een openbaar bod met betrekking tot de prijs voor de aandelen van de verplicht uit te kopen minderheidsaandeelhouders

Corporate Litigation advocaten

Mr. J.Ph. de Korte (Jurjen)Mr. H.F.K. Schulz (Harro)Mr. G.J. Wilts (Geert)Mr. L.D. Bruining (Leonore)