Straf- en sanctierecht

Op het gebied van het straf- en sanctierecht voeren we een brede sanctierechtelijke praktijk met een specifieke focus op bijstand van (bestuurders/leidinggevenden/werknemers van) ondernemingen, professionals (advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en medici) en particulieren die geconfronteerd (dreigen te) worden met het (bestuurs)strafrecht. U kunt daarbij denken aan financieel strafrecht, milieustrafrecht, commuun strafrecht, bedrijfsongevallen, fraude, corruptie-, boete- en tuchtrecht. De centrale en lagere overheden beschikken over een uitgebreid handhavend en sanctionerend instrumentarium. Niet alleen het strafrecht wordt ingezet om tegen u(w onderneming) op te treden, maar ook het bestuurlijk boete- en handhavingsrecht. Handhaving gaat vaak hand in hand met, of naadloos over in, bestraffing en overheden kunnen zelf - zonder tussenkomst van een rechter of officier van justitie - maatregelen (denk aan lasten onder dwangsom en forse boetes) treffen. Het is dan ook van groot belang dat bij uw advocaat kennis van zowel het bestuursrecht als het strafrecht beschikbaar is.

Wij staan u liefst in een zo vroeg mogelijk stadium bij om duidelijkheid te verkrijgen over uw (feitelijke en juridische) positie. Dit doen wij door bijvoorbeeld een intern onderzoek voor u in te stellen, al dan niet samen met onze specialisten van de sectie corporate investigations. Ook eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid en potentiele reputatie- en imagoschade door bijvoorbeeld media-aandacht heeft daarbij onze volle aandacht.


Straf- en sanctierecht advocaten

Mr. G.J. van Oosten (Geertjan)Mr. S.J. Jansen (Bas)Mr. T.H.L. Kneepkens (Tom)Mr. B.E.J. Torny (Dinya)Mr. drs. M.D. Rijnsburger (Mark)