Bonjo Bajesbulletin december 2014

Een column van Geertjan van Oosten: ‘Openbaar Ministerie bepaalt voorwaarden invrijheidstelling: vervelend’. Vroeger (voor 2008) kreeg je automatisch je 'korting' van één derde deel van je gevangenisstraf. Het heette toen ook vervroegde invrijheidstelling (v.i.), Slechts als je een ontsnappingspoging had gedaan of tijdens je detentie veroordeeld werd voor bepaalde strafbare feiten, kon je deze korting deels verspelen. Dat is veranderd, want aan het krijgen van de strafkorting worden nu voorwaarden gesteld. Het heet tegenwoordig dan ook voorwaardelijke invrijheidstelling.


Download het artikel< terug naar overzicht