Eigen publicaties

Meer eenduidigheid bij verlenging voorlopige hechtenis tijdens hoger beroep

11-09-2012 - Verdachten die door de rechtbank zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf kunnen er niet altijd op rekenen dat hun hechtenis eindigt als de ... Lees verder


Een gok of een fooi? De problematiek van toevoeging en 591a deels opgehelderd

11-09-2012 - Geertjan van Oosten bespreekt in dit artikel een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad waaruit consequenties volgen voor de vergoedingen op... Lees verder


Over falende rechters en rechtsstaatreddende kamerleden

11-09-2012 - Bas Jansen bespreekt in dit artikel de vraag of de invoering van minimumstraffen ons straftoemetingsstelsel kan verrijken. Aan de hand van h... Lees verder