Eigen publicaties

Een gok of een fooi? De problematiek van toevoeging en 591a deels opgehelderd

11-09-2012 - Geertjan van Oosten bespreekt in dit artikel een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad waaruit consequenties volgen voor de vergoedingen op... Lees verder


Over falende rechters en rechtsstaatreddende kamerleden

11-09-2012 - Bas Jansen bespreekt in dit artikel de vraag of de invoering van minimumstraffen ons straftoemetingsstelsel kan verrijken. Aan de hand van h... Lees verder