Strafblad: Zitten of betalen?

Een artikel van Annemiek van Spanje en Geertjan van Oosten over het effect van de ‘vervangende’ hechtenis bij oplegging van een schadevergoedingsmaatregel voor slachtoffer, dader en maatschappij. In dit artikel wordt besproken wat de schadevergoedingsmaatregel en de vervangende hechtenis precies inhoudt. Er wordt stilgestaan bij de totstandkoming van de schadevergoedingsmaatregel, uiteengezet wat het effect van deze maatregel in de praktijk is en op welke wijze de mogelijk onwenselijke effecten van de vervangende hechtenis kunnen worden voorkomen.


Download het artikel< terug naar overzicht