Weg met de strafrechtelijke immuniteit van overheden

Johan Keizer en Geertjan van Oosten nemen in dit artikel de strafrechtelijke immuniteit van overheden onder de loep. Centraal hierbij stond het wetsvoorstel opheffing strafrechtelijke immuniteit publiekrechtelijke rechtspersonen. Een wetsvoorstel dat de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen, inclusief hun ambtenaren, opheft. De argumenten vóór wegen zwaarder dan de argumenten tegen: ‘Als burgers zien dat ook de overheid zich aan de wet moet houden, krijgt het vertrouwen in de rechtsstaat een nieuwe impuls, aldus de auteurs.
< terug naar overzicht