Meer eenduidigheid bij verlenging voorlopige hechtenis tijdens hoger beroep

Verdachten die door de rechtbank zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf kunnen er niet altijd op rekenen dat hun hechtenis eindigt als de berechting in totaal langer duurt dan de in eerste aanleg

opgelegde ‘netto’straf. Geertjan van Oosten en Ralph Takens stellen vast dat de hoven hier verschillend over oordelen. Wat volgt is een pleidooi voor meer eenduidigheid en een voorstel voor een wettelijke bepaling.
< terug naar overzicht