Advocatie: Vastgoedzaak Peseta: vrijspraak voor notaris Broekkamp

Notaris Lambertus Broekkamp is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vrijgesproken in de omvangrijke vastgoedzaak Peseta. Het Hof acht niet bewezen dat de notaris zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte bij de ver- en doorverkoop van woningen van de Amsterdamse woningbouwvereniging Stadgenoot. Ook witwassen en deelname aan een criminele organisatie acht het Hof niet bewezen. De notaris werd in februari 2015 door de rechtbank nog veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf.

Door Lucien Wopereis

In de Peseta-zaak – in eerste instantie zeventien verdachten – staan twee notarissen voor de rechter onder meer wegens het opmaken en passeren van valse aktes, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. In februari 2015 werd één notaris door de rechtbank vrijgesproken omdat hij kon aantonen dat hij op het moment van het passeren van aktes op vakantie was. Notaris Broekkamp werd veroordeeld.

Het Hof heeft deze uitspraak van de rechtbank nu vernietigd ‘omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt’. Volgens het Hof waren de stukken van de notaris ‘materieel bezien’ namelijk niet vals. ‘In de akten waarbij de tussenpersoon (B) doorleverde aan de uiteindelijke koper (C) stond B vermeld als verkoper. Dat was feitelijk juist. (…) Hoewel uit het dossier genoegzaam vast is komen te staan dat Basant bij de thans besproken transacties telkens de werkelijke belanghebbende was en tussenpersoon (B) niet meer dan een instrument in zijn handen, bevatten alle stukken niettemin niets anders dan de vastlegging van de feitelijke situatie en de juridische werkelijkheid,’ aldus het Hof.

Op één punt is de notaris volgens het Hof slordig geweest. In de nota’s van afrekening werd melding gemaakt van ‘aflossing hypotheekschuld’, en niet van ‘aflossing hypotheekschuld en winst’. De nota’s zijn op dat punt volgens het Hof ‘materieel vals’, maar van opzet is niet gebleken. ‘Voldoende aannemelijk is namelijk dat die vermelding zijn oorzaak vindt in een zekere administratieve onvolkomenheid veeleer dan in het opzet te verhullen dat winst gemaakt is,’ stelt het hof.

De notaris gaat ook vrijuit op de verdenking van witwassen – de aangevoerde bewijsgrond kan een veroordeling voor witwassen niet dragen, aldus het Hof – en deelname aan een criminele organisatie. Volgens het Hof is bij de koop en doorverkoop van de woningen simpelweg geen sprake van misbruik van recht, ook niet als daarbij winst wordt gemaakt. ‘Het met behulp van de tussenpersoon bereikte resultaat (doorverkoop door Basant en het daarbij maken van winst) was voorts een niet door de wet verboden resultaat,’ aldus het hof.

De nobele motieven van de woningbouwvereniging bij de verkoop van woningen zijn daarbij niet van belang, stelt het Hof. ‘Evenmin rust op iedere burger de plicht om mee te werken aan de uitvoering van het beleid van woningbouwverenigingen dat gericht is op verkoop van het woningbezit van die vereniging aan huurders of starters op de woningmarkt, hoe maatschappelijk verantwoord ook en/of gewenst een dergelijk beleid ook algemeen gevonden kan worden.’

Raadsman Geertjan van Oosten laat desgevraagd weten dat zijn cliënt een civiele schadeprocedure tegen de Staat zal beginnen.

Lees het artikel hier op Advocatie.nl

 
< terug naar overzicht